AGB Nederlands - livecreative

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

AGB Nederlands

Voorwaarden, administratieve pagina's
Algemene voorwaarden van Creative Live

1. Totstandkoming van het contract
Door het plaatsen van uw bestelling, maak je een bindend aanbod aan ons om een contract af te sluiten met je mee. Door het sturen van een orderbevestiging per e-mail aan u of de levering van de bestelde goederen kunnen we dit aanbod te accepteren. Allereerst zal u een bevestiging van ontvangst van uw bestelling per e-mail op het opgegeven e-mail adres (orderbevestiging).
We zullen de bestelgegevens en onze voorwaarden via e-mail te sturen. De voorwaarden en bepalingen op elk gewenst moment, zie ook onder http://www.livecreative.eu.
Echter, een koopcontract is alleen met de verzending van onze orderbevestiging e-mail aan u of met de levering van de bestelde goederen.

Bij het bestellen van onze online shop van het bestelproces bestaat uit een totaal van vijf stappen.
- In de eerste stap selecteert u de gewenste goederen. - In de tweede stap Controleer uw toelichtingen in de kar en kiezen hoe je wilt betalen. De consument heeft de mogelijkheid om te betalen met contant geld op voorhand, Paypal of ideaal.
- In de derde stap, voert u uw klantgegevens inbegrip van het factuuradres / afleveradres.
- In de vierde stap: heronderzoek en correctie van de gegevens heeft ingevoerd.
- In de vijfde stap: bevestig door te klikken op de knop "Volgende".
- Stap Zechs: Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling rechtstreeks via een automatisch gegenereerde e-mail.

2. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen.

3. prijzen, verzendkosten, retourkosten met herroeping
'Alle prijzen zijn definitief; Omzetbelasting wordt niet in rekening gebracht in overeenstemming met § 19 Abs. 1 UStG. 'De minimale bestelling is 10 euro.

Tenzij u gebruik maken van een bestaande herroepingsrecht maken, moet je de kosten van het terugzenden van de goederen, indien de geleverde goederen besteld overeenkomt en als de prijs teruggegeven het geval van een bedrag dat niet meer dan 40 euro of als je in een hogere prijs het ding tijdstip van terugtrekking nog niet betaald de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling. Anders de terugkeer is gratis voor u.

4. Levering
Tenzij in de aanbieding anders vermeld, zullen wij het product binnen 2 werkdagen terug te keren na ontvangst van de zending.

5. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden, hetzij vooraf per bank tranfer, op rekening, automatische incasso of contant bij aflevering. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden uit te sluiten. Als u ervoor kiest om vooruit te betalen, zullen we de bankgegevens in de orderbevestiging te bieden. Het factuurbedrag moet worden betaald binnen 10 dagen op onze rekening. Een pandrecht kan slechts uitoefenen indien de aanspraken uit dezelfde contractuele relatie.

6. Garantie
De garantie is gebaseerd op de wettelijke bepalingen. Voor zover de gebruikte goederen onderworpen zijn aan de transactie en de koper geen consument is, wordt de garantie uitgesloten. Indien de klant een consument is, de garantieperiode is bij het kopen van gebruikte goederen een jaar.

7. Privacy
Bij initiatie, voltooiing, de uitvoering en de beëindiging van een koopovereenkomst gegevens die we verzameld, opgeslagen en verwerkt binnen de wettelijke bepalingen.

Bij een bezoek aan onze website biedt het momenteel gebruikt door uw PC IP-adres, datum en tijd, het type browser en het besturingssysteem van uw PC, en de pagina's die u ingelogd bent. Evenwel betrekking hebben op persoonsgegevens aan ons dus niet mogelijk en ook niet de bedoeling.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt dergelijke. Zoals bestellen of per e-mail (z. B. Uw naam en contactgegevens) zullen uitsluitend worden verwerkt voor de correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u de hebben gegevens verstrekt. Wij delen uw gegevens alleen om het personeel dat verantwoordelijk is voor de levering van postorderbedrijf, voor zover noodzakelijk voor de levering van de goederen is. Voor de afwikkeling van betalingen van uw betaling gegevens aan het agentschap verantwoordelijk voor het betalen van de bank op.

Wij verzekeren u dat wij uw persoonlijke gegevens niet zal doorgeven aan derden, bovendien, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Als we gebruik maken voor het dragen en hanteren van procedures processing diensten van derden, zijn de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens nageleefd.

Lengte van de opslag
Persoonlijke gegevens die bij ons zijn gecommuniceerd via onze website worden alleen opgeslagen totdat het doel is vervuld, waarvoor zij werden toevertrouwd. Voor zover boek en inhouding van belasting periodes in acht worden genomen, kan de duur van de opslag van bepaalde gegevens tot 10 jaar.

uw rechten
Als u niet akkoord gaat of hebben deze mis is met de opslag van uw persoonlijke gegevens te worden, zullen we een geschikte terugverwijzing hoofde van de wettelijke bepalingen regelen de verwijdering, correctie of afscherming van uw gegevens. U kunt gratis informatie over alle persoonlijke gegevens die wij over u te vragen. Voor vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, kunt u contact met ons op via:

Marjolijn Brian
levende Creative
Op Spöllberg 77
49843 Gölenkamp
0049-5942-9898157
marjolijn@livecreative.eu

Links naar andere websites
Als we verwijzen naar de websites van onze website, of een link, kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud en de beveiliging van de gegevens van deze sites niet van uit. Aangezien we geen controle hebben over de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming door derden, moet u de privacyverklaringen van elk afzonderlijk aangeboden herzien.

8. Toepasselijk recht
Alleen het Duitse recht. In vergelijking met een consument, deze keuze geldt alleen voor de mate gekenmerkt worden zoals vereist door de wettelijke bepalingen van het land waar hij zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft beperkt.

Intrekking
voorwaarden
U kunt uw contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen in tekstvorm annuleren of (bv brief, fax, e-mail.) - Indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn - door het terugzenden van de goederen.
De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, echter niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger en niet voor het vervullen van onze informatieverplichtingen
op grond van artikel 246, § 2 in verband met § 1 Abs. 1 en 2 wetsontwerp en onze plichten volgens 312e Abs. 1 Satz 1 BGB § in samenhang met artikel 246 § 3 BGB.
De intrekking periode is voldoende om de intrekking of de zaak te sturen.

De herroeping moet worden gericht aan:
Marjolijn Brian
levende Creative
Op Spöllberg 77
49843 Gölenkamp
marjolijn@livecreative.eu

gevolgen van de herroeping
In het geval van een effectieve annulering zijn de wederzijds ontvangen uitkeringen te worden geretourneerd en de eventuele voordelen (bijv. Naarmate de belangstelling).
Kun je ons terug te geven de dienst ontvangen (bijv. Als voordelen van het gebruik), of gedeeltelijk, of slechts in verslechterde toestand
of overgave, je hebt om ons te betalen schadevergoeding. Voor de verslechtering en afgeleide voordelen, moet u
Schadevergoeding slechts voor zover het gebruik of de verslechtering is te wijten aan een deal met de kwestie van het onderzoek van de
Eigenschappen en functionaliteit gaat. Met "het testen van de eigenschappen en werking" naar het testen en evalueren van
huidige item, als het mogelijk is en gebruikelijk in een winkel.

Vervoerbare artikelen moeten worden geretourneerd op ons risico. Je moet de kosten van het terugzenden van de goederen als de beer
geleverde goederen besteld en als de prijs teruggegeven niet meer dan een bedrag van € 40 of als
U tegen een hogere prijs het ding op het moment van de herroeping nog de ​​terugkeer of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling
hebben verstrekt. Anders de terugkeer is gratis voor u. Niet perceel dingen doe je plukken. verplichtingen aan
Terugbetaling van betalingen moet worden voldaan binnen 30 dagen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroeping aangifte of het
Ding voor ons met hun ontvangst.

Einde van annuleringsvoorwaarden

Contractuele regelingen met betrekking tot de terugkeer kosten met herroeping
Als u uw herroepingsrecht, oefenen dus in overeenstemming met § 357 van toepassing is, para. 2 BGB, na akkoord
waarna je naar de kosten van het terugzenden van de goederen, indien de geleverde goederen besteld en komt overeen
als de prijs van de producten niet meer dan een bedrag van € 40 of als je tegen een hogere prijs het ding
nog niet betaalde de overweging of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling op het moment van de opzegging.
Anders de terugkeer is gratis voor u.

Randvoorwaarden: oktober 2014
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu